Udostępnij tę stronę:

77 lat później… Rola sztuki w edukacji o Holokauście

Fundacja Bente Kahan, od początku swojej działalności (to już ponad 15 lat), zajmuje się edukacją o Zagładzie/Holokauście. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów edukacyjnych (wykłady, dyskusje, koncerty, przedstawienia, koncerty itp.). Wydaliśmy kilka przewodników metodologicznych dla nauczyciel, dwie książki, udostępniliśmy kilkadziesiąt godzin nagrań i lekcji pokazowych dla nauczycieli. Od czterech lat dyskutujemy jak lepiej i efektywniej uczyć o Zagładzie w ramach corocznego seminarium „Jak uczyć o Holokauście w XXI wieku…”.

W tym roku – sesja seminaryjna będzie podsumowaniem naszych aktywności w prezentowaniu artystów, których twórcze życie przerwał Holokaust. Wiadomo, że sztuka to obszar, który – ze względu na swój ładunek emocjonalny – najbardziej uwrażliwia społeczeństwa na humanizm w dobrym, szerokim tego słowa znaczeniu. To oczywiste, ale „czy potrafimy” i „jak potrafimy” docierać sztuką do społeczeństwa z pozytywnymi humanistycznymi przesłaniami. Właśnie na tegorocznym seminarium: „Jak uczyć o Holokauście 77 lat później: Rola sztuki w edukacji o Holokauście” chcemy się nad tym zastanawiać i o tym dyskutować.

Fundacja Bente Kahan chce się podzielić zdobywanym w tym obszarze kompetencjami w projekcie pt. „Nieukończone życia”.

Nieukończone życia to interdyscyplinarny, wieloletni projekt realizowany przez Fundację Bente Kahan, którego bohaterami są żydowscy artyści pochodzący z różnych krajów. Wszyscy twórcy – muzycy, pisarze, malarze, aktorzy – zginęli w czasie Holokaustu. Wielojęzyczny projekt, który wciąż wzbogacany jest o kolejne sylwetki artystów, staje się dla nas nieustannie powodem do refleksji nad tym, czym jest sztuka, jaka była jej rola w czasie drugiej wojny światowej i co znaczy dla nas dzisiaj. Pytania o to, kim jest artysta, który tworzy, co wyrażają jego dzieła oraz dlaczego twórca decyduje się na jakąś formę wyrazu nurtują badaczy i odbiorców od dawna. Stanowią jeden z zasadniczych tematów rozważań humanistycznych po Holokauście. W czasie konferencji chcemy zastanowić się, na ile te kwestie są aktualne dla edukacji dzisiaj. Czy w programach nauczania, praktyce i standardach szkolnych jest miejsce dla sztuki opowiadającej o niewyrażalnym? Na ile i czy w ogóle sztuka odpowiada na problemy współczesnego świata? Komu wreszcie potrzebna jest edukacja artystyczna?

Proponujemy namysł nad powyższymi kwestiami w rozmowie z artystami i edukatorami, którzy wieloaspektowo realizują w swojej twórczości i/lub działalności temat Holokaustu. 

Jak uczyć o Holokauście 77 lat później: Rola sztuki w edukacji o Holokauście
16 i 17 października 2022

Dzień I

  • Prezentacja sylwetek artystów z projektu „Nieukończone życia”
  • Mini recitale tematyczne (wykonawcy: Anna Błaut, Tomasz Leszczyński, Klaudia Waszak, Tomasz Kaczmarek)
  • Projekcja filmu pt.”Koncert w miejscu, którego nie ma” oraz nagrania koncertu w Synagodze Hiszpańskiej w Pradze w listopadzie 2021 roku z udziałem Bente Kahan, Ronena Nissana i Orkiestry NFM Leopoldinum pod kierunkiem Christiana Danowicza
  • Panel dyskusyjny z nauczycielami

Dzień II

Rozmowa wokół pięciu tematów, którą poprowadzi znana niezależna wrocławska dziennikarka Beata Maciejewska:

  • Holokaust a literatura
  • Holokaust a sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba)
  • Holokaust a architektura
  • Holokaust a film/teatr
  • Holokaust a muzyka

W rozmowie wezmą udział m.in.: artystka malarka Mira Żelechower-Aleksiun, artysta malarz, rzeźbiarz i architekt Lew Stern, poetka i reżyserka teatralna i filmowa Magdalena Piekorz, reżyser teatralny Jakub Skrzywanek, badaczka historii dr Natalia Romik, architekt Wojtek Chrzanowski, profesor ASP Marcin Czeski, i profesor edukacji Ewa Skrzywanek. Rozmowa będzie poprzedzona swobodnymi wypowiedziami naszych Gości tematyczną oraz ich prezentacjami autorskimi.

Mamy nadzieję, że w dyskusję włączą się pracownicy naukowi Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr i nasi wspaniali wrocławscy nauczyciele.

Spotkanie będzie miała charakter hybrydowy. Spotkania stacjonarne odbędą się 16 i 17 października 2022 roku w Mykwie wrocławskiej Synagogi pod Białym Bocianem skąd wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych na profilu FBK.

Spotkania seminaryjne mają charakter otwarty i zapraszamy na nie Wszystkich zainteresowanych tematyką. Do udziału w nich szczególnie zachęcamy nauczycieli, którzy szukają w swojej praktyce dydaktycznej miejsca i sposobów na włączenie problematyki Holokaustu. Konferencja/seminarium jest organizowana we współpracy z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Menu
Accessibility