Udostępnij tę stronę:

Przewodnik metodyczny „Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu” 2019.

Punktem wyjścia do opracowania scenariuszy lekcji były dwie wystawy, które znajdują się we wrocławskim Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem prowadzonym przez Fundację Bente Kahan: Nieukończone Życia oraz We władzy oszustwa. Potęga propagandy nazistów, będące same w sobie ciekawym materiałem informacyjnym i dydaktycznym.

Wystawa We władzy oszustwa. Potęga propagandy nazistów jest przygotowaną przez United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie ekspozycją opowiadającą o sile propagandowego przekazu w nazistowskich Niemczech, wyjaśniającą mechanizmy jej działania i zasięg. Wystawa Nieukończone Życia opowiada historię niemieckich i polskich społeczności żydowskich, najpierw ich rozkwitu, a potem prześladowań w czasach III Rzeszy, kładąc nacisk na historię żydowskiej społeczności Wrocławia. Przede wszystkim jest to jednak ekspozycja opowiadająca o Holokauście przez pryzmat biografii artystów, którzy tworzyli w niemieckich, nazistowskich gettach i obozach koncentracyjnych. W samym środku piekła wciąż starali się wyrazić siebie poprzez muzykę, teatr, literaturę i sztukę. Ludzie z różnych krajów, więzieni i zgładzeni za swoje pochodzenie, podzielili tragiczny los europejskich Żydów w trakcie II wojny światowej. Na wystawie możemy poznać nie tylko ich losy, ale też zapoznać się z ich pracami i twórczością.

Wystawy prezentowane w Synagodze Pod Białym Bocianem pomagają zrozumieć do czego zdolny jest człowiek poddany działaniu propagandy, żyjący w świecie podzielonym na swoich i obcych, lepszych – takich jak my, i gorszych – innych.

Edukacja musi służyć rozumieniu nie tylko historii ale też czasów nam współczesnych. Poznanie dziejów Zagłady powinno być punktem początkowym dyskusji o ksenofobii, wykluczeniu, tolerancji i wzajemnym szacunku, dyskusji o wyborach, które podejmowane przez nas i naszych uczniów dzisiaj, rzutują na przyszłość całego społeczeństwa.

Wydawnictwo to kierujemy do nauczycieli starszych klas szkół podstawowych oraz placówek ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, język polski, wiedza o społeczeństwie i etyka.

Mamy nadzieję, że zaprezentowany materiał będzie dla Państwa ciekawą propozycją do przeprowadzenia zajęć szkolnych poświęconych tematyce Holokaustu oraz zachęci Państwa do odwiedzenia wraz z uczniami wrocławskiej Synagogi Pod Białym Bocianem.

Fundacja Bente Kahan

Materiały

Otwarci, czyli silniejsi

„Każdy wędrowiec, choć wybrał swój los i nie zamieniłby go na inny, ma taką chwilę, kiedy przechodząc przez wieś o zmierzchu i widząc przez okno izbę, gdzie rodzina zasiada do…

Żydowski ekspresjonista – Heinrich Tischler

Przedstawiony scenariusz zajęć to propozycja realizacji zagadnień związanych z ekspresjonizmem w malarstwie w oparciu o prace żydowskiego artysty, który tworzył w przedwojennym Wrocławiu (Breslau). Wykorzystując biografię Heinricha Tischlera, możemy wyjaśnić…

Mowa nienawiści wczoraj i dziś

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w szkole ponadgimnazjalnej i liceum 4-letnim na lekcji wiedzy o społeczeństwie. Zadania zostały przygotowane w taki sposób, aby ułatwić uczniom zwiedzanie i zrozumienie kolejnych elementów…
Menu
Accessibility